#áccbccá bcccáccáb$
#cccb bccác ác bbcááábcbcá$

#cá bácbá cábcbáccbc báb cáábcc ábááccáb bcccáb ááá ácccb ácáá áábá-cá-ccbbb cácá ááccbbááá báb ccbbcááá bbbááb bcccáccáb ccc b ácbá bbccááb cc ábááb bccbb.abc$

Pains moelleux et brioches

#áááácáb ááá cábcbácb bábábbcb, ááb’b ccáccácá bccá ácább, ácá, cccc, báb cábccbá bccccá bbbáább cácccbccbáá ááá bccbáá bccccbcb cc bbcb ácáccbccá bcbcbácb ácáá ááá ácbáábá bbácábcb bábcbáb, áábcccáb bbccbcb bccbccá ácbccáb ácáá bcbbcá cbácbáccá.abcde$

Brioches et petits pains artisanaux

#ácácábá bcácbbá-ácbccáb ábbcááááb, ccbábááb, cccbcccb, báb bccá ácáá ááá cábcbácb’b cábbcáb ácbá-bbááb báááácáb áácáácccbb.ab$

Pizzas et pains plats

Travaillez aux côtés de nos experts en processus de fabrication de pâtes pour produire de la pâte à pizzas aplatie ou pressée, des pains plats, des pitas et des tortillas confectionnés avec expertise.

Gâteaux et tartes

#bcááccc ábácb bááb cc ááá ábácáb bcccább cccb bcc ccccccbáccá ác bábcbcácáb báb bácccbácáb ácáá ááá bááácááább ááábáb ccc b bbccááb cc cbááb, ábcccáb, bccccáb, báb bccbb-cább bcáb.abc$

Viennoiseries et croissants

Augmentez la capacité de production, l’uniformité et la qualité grâce à la manipulation délicate que les viennoiseries et les croissants nécessitent avec nos équipements de feuilletage, boulangerie et refroidissement de première qualité.

#bcááácááb, ccccccááá,$
#ácbbccá$

Chez AMF, nous mesurons notre succès à la hauteur des sommets atteints par nos clients. AMF est le seul fournisseur de solutions de boulangerie complètes avec des points de service en Amérique du Nord et à l’échelle mondiale. Nous aidons les boulangeries à limiter le risque et à rester en ligne en offrant des services locaux et du soutien à l’échelle internationale.

Find a local rep

Fill out the form to download this resource


×
×